Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

3500 từ vựng ôn thi EJU: chủ đề Tiếng Anh (Phần 3)

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei đến với phần cuối của bài học từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề về 3500 từ vựng ôn thi EJU: chủ đề Tiếng Anh nhé!

3500 từ vựng ôn thi EJU: chủ đề Tiếng Anh (Phần 3)

từ vựng ôn thi eju chủ đề tiếng anh

 1. つづり: đánh vần

 2. 定冠詞(ていかんし): mạo từ xác định

 3. 適(てき)する語(ご): từ thích hợp

 4. テクニック: kỹ năng

 5. 動作(どうさ): động tác

 6. 動詞(どうし): động từ

 7. 動詞(どうし)の活用(かつよう): chia thì của động từ

 8. 登場人物(とうじょうじんぶつ): nhân vật

 9. 動名詞(どうめいし): danh động từ

 10. ドット: dấu chấm (.)

 11. 内容(ないよう): nội dung

 12. ニックネーム: biệt danh

 13. 二人称(ににんしょう): ngôi thứ hai

 14. 人称代名詞(にんしょうだいめいし): đại từ nhân xưng

 15. ハイフン: dấu gạch ngang

 16. パターン: kiểu mẫu

 17. 発音(はつおん): phát âm

 18. びー動詞(どうし): động từ tobe

 19. 比較球(ひかくきゅう): Thể so sánh hơn

 20. 筆記体(ひっきたい): văn viết

 21. 否定文(ひていぶん): câu phủ định

 22. 表現(ひょうげん): biểu hiện

 23. 品詞(ひんし): từ loại

 24. 頻度(ひんど): tần suất, số lần

 25. 付加疑問文(ふかぎもんぶん): câu hỏi đuôi

 26. 不規則動詞(ふきそくどうし): Động từ bất quy tắc

 27. 副詞(ふくし): phó từ

 28. 複数形(ふくすうけい): hình thức số nhiều

 29. 複文(ふくぶん): câu phức

 30. 文頭(ぶんとう): đầu câu

 31. 文末(ぶんまつ): cuối câu

 32. 母音(ぼいん): nguyên âm

 33. 名詞(めいし): danh từ

 34. 命令(めいれい): Thể mệnh lệnh

 35. 目次(もくじ): Mục lục

 36. 目的格(もくてきかく): tân ngữ

 37. 文字(もじ): chữ, ký tự

 38. 問答文(もんどうぶん): câu vấn đáp

 39. 用法(ようほう): cách sử dụng

 40. リスニング: nghe

 41. 例(れい)にならって: làm theo ví dụ

 42. 話題(わだい): chủ đề

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei đến với: 

>>> Những từ vựng tiếng Nhật liên quan đến “Thổ” (土)

>>> Từ vựng tiếng Nhật phổ biến dùng trong nhà hàng, quán ăn (Phần 2)

>>> Các tính từ chỉ cảm xúc, biểu lộ tâm trạng trong tiếng nhật

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/124-tu-vung-vay-muon-trong-tieng-nhat-tu-tieng-phap-chi-tiet-nhat-n2705.html
Cùng Kosei bỏ túi ngay từ vựng vay mượn trong tiếng Nhật từ tiếng Pháp...
https://kosei.vn/10-tu-moi-tieng-nhat-2020-nhat-dinh-phai-biet-n2635.html
10 từ mới tiếng Nhật 2020 và cực kì đáng nhớ!  Cùng Trung tâm tiếng Nhật...
https://kosei.vn/10-tu-ngu-luu-hanh-cua-nam-2019-n2633.html
10 từ ngữ lưu hành năm 2019 bạn có thể thấy tràn lan khắp nơi và có thể sẽ...
https://kosei.vn/8-quan-dung-ngu-tieng-nhat-hang-na-pho-bien-nhat-ban-phai-biet-n2596.html
Tiếp tục serie về các quán dụng ngữ tiếng Nhật phổ biến, hôm nay mọi người lại cùng Kosei...
https://kosei.vn/phan-biet-chang-kho-ti-nao-n2585.html
Để nói về khoảng thời gian “gần đây”, có 4 từ phân...
https://kosei.vn/can-nho-10-quan-dung-ngu-tieng-nhat-pho-bien-hang-ka-n2581.html
Cùng Kosei tiếp tục ngay với serie 10 quán dụng ngữ phổ biến hàng Ka nhé! Trong tiếng...
https://kosei.vn/hoc-tu-vung-tieng-nhat-qua-phim-ngan-cai-cach-phuong-thuc-lam-viec-33-n2579.html
Cùng Kosei tìm hiểu xem cách học từ vựng tiếng Nhật qua phim ngắn có thực sự giúp...
https://kosei.vn/hack-nao-43-tu-vung-tieng-nhat-hoc-qua-phim-cipa-hoi-chung-khong-biet-dau-33-n2555.html
Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng "đau đớn" là một loại cảm giác cần thiết trong cuộc sống...
https://kosei.vn/3-y-nghia-cua-trong-van-noi-tieng-nhat-ban-da-bao-gio-biet-n2539.html
Ý nghĩa của です trong văn nói tiếng Nhật thường được cho là khiến cho câu nói...
zalo