Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

So sánh 2 cách dùng của 上で

Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu và so sánh 2 cách dùng của 上で(うえで)nhé.

So sánh 2 cách dùng của 上で

 so sánh 2 cách dùng của 上で

  1. Cách dùng thứ Nhất: Vる+上で

Đây là cách nói lịch sự hơn của ~する時

Ý nghĩa: Khi làm V thì, trường hợp …thì… là cần thiết, quan trọng

Ví dụ:

英語を勉強する上で辞書はなくてはならないものです。

Khi học tiếng Anh thì từ điển là thứ không thể thiếu.

  1. Cách dùng thứ Hai: Vた+上で

Đây là cách nói lịch sự hơn của ~てから

Ý nghĩa: Sau khi làm V thì mới ….

Ví dụ:

  1. 家族と相談した上でご返事いたします。

Sau khi nói chuyện với gia đình thì tôi mới trả lời được.

  1. 彼と話し合った上で、いつか結婚するのを決めます。

Sau khi bàn bạc với anh ấy thì tôi mới quyết định khi nào kết hôn.

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học thêm một bài ngữ pháp nữa nhé:

>>> So sánh ngữ pháp N2 ~て以来 và ~てはじめて

>>> Học tiếng Nhật gia tiếp qua thành ngữ liên quan đến Mèo

>>> Học tiếng Nhật qua truyện cổ tích Gà mái và lúa mì

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/danh-sach-tong-hop-ngu-phap-n2-n2298.html
Tổng hợp link bài viết giúp bạn tra cứu trong nháy mắt!! Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei bỏ...
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2119.html
Ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜にすぎない và  にかぎる có gì giống và khác nhau...
https://kosei.vn/10-ngu-phap-n2-thong-dung-co-trang-thai-phu-dinh-n2117.html
Những ngữ pháp N2 thông dụng có trạng thái phủ định ~ない, các bạn đã biết được...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2103.html
So sánh ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜に沿って và ~めぐって sẽ là 2 cấu trúc ngữ...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2102.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục phân biệt các cấu trúc ngữ...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-voi-n2099.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngữ pháp tiếng Nhật N2 với 〜おそれがある...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2097.html
So sánh ngữ pháp tiếng Nhật N2 に違いない  và にきまっている có gì...
https://kosei.vn/so-sanh-trang-tu-tieng-nhat-n2-va-n2096.html
So sánh trạng từ tiếng Nhật N2 うっとり và うんざり có gì khác nhau và tại sao...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-n2090.html
Hôm nay Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin được giới thiệu với các bạn học ngữ pháp tiếng...