Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

So sánh ngữ pháp N2 ~て以来 và ~(て)はじめて

Hôm nay cùng học ngữ pháp N2 với Trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé: So sánh ngữ pháp N2 ~て以来 và ~(て)はじめて.

Học ngữ pháp tiếng Nhật N2

 

>>> Học tiếng Nhật qua bài hát Trớ trêu

>>> Học tiếng Nhật qua truyện cổ tích Bò và Ếch

 

 

 
 

So sánh ngữ pháp N2 ~て以来 ~(て)はじめて


 

 

~て以来

 

~(て)はじめて

 

Cách dùng

Động từ thể  + 以来

N                       + 以来

Động từ thể  +はじめて

Ý nghĩa

Kể từ sau khi …..

Bằng với

してからずっと

してから今までずっと

Kể từ khi bắt đầu….

Diễn tả

V1 て以来 V2

Diễn tả ý kể từ sau khi một hành động hay một sự việc nào đó xảy ra thì có một tình trạng tiếp diễn

Diễn tả điều gì đó bắt đầu sau khi sự việc nào đó xảy ra.

Ví dụ

  • 国に帰って以来、日本に一度も戻っていません。

Kể từ khi về nước thì tôi chưa quay lại Nhật một lần nào nữa.

  • 彼と別れて以来、会ってないよ。

Kể từ khi chia tay thì tôi không gặp anh ấy.

  • 日本に来てはじめて、いつもホームシックをしていました。

Kể từ khi bắt đầu đến Nhật Bản lúc nào tôi cũng nhớ nhà.

  • 彼を見てはじめて、好きだ。

Kể từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích anh ấy mất rồi.

 

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học thêm một ngữ pháp nữa nhé: >>>Phân biệt ngữ pháp N2 まい và もんか

TIN LIÊN QUAN
https://kosei.vn/phan-biet-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2119.html
Ngữ pháp 〜にすぎない và  にかぎる có gì giống và khác nhau trong chương...
https://kosei.vn/10-ngu-phap-n2-thong-dung-co-trang-thai-phu-dinh-n2117.html
Những ngữ pháp N2 thông dụng có trạng thái phủ định ~ない, các bạn đã biết được...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2103.html
〜に沿って và ~めぐって sẽ là 2 cấu trúc ngữ pháp N2 tiếp theo mà Trung tâm tiếng...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2102.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục phân biệt các cấu trúc ngữ pháp...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-voi-n2099.html
Hôm nay cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học ngữ pháp 〜おそれがある trong N2 nhé!!!! Một...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2097.html
Hai ngữ pháp に違いない  và にきまっている có gì khác nhau và cách sử...
https://kosei.vn/so-sanh-trang-tu-tieng-nhat-n2-va-n2096.html
うっとり và うんざり có gì khác nhau và tại sao mọi người lại hay nhầm hai trạng từ...
https://kosei.vn/ngu-phap-tieng-nhat-n2-n2090.html
Hôm nay Trung tâm tiếng Nhật Kosei xin được giới thiệu với các bạn học ngữ...
https://kosei.vn/so-sanh-ngu-phap-tieng-nhat-n2-va-n2089.html
Các bạn N2 chắc chắn sẽ đập mặt cặp ngữ pháp: だけに và ばかりに nhiều đó!! Và...