Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N3

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: やはり và 案の定

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: やはり và 案の定

19/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt やはり và 案の定 để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa hai phó từ thông dụng này nhé!

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: 案外、意外に

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: 案外、意外に

17/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tiếp tục đến với bài học phân biệt 2 phó từ 案外、意外に về ý nghĩa và cách sử dụng nhé!!

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: たしか、てっきり

Phân biệt phó từ tiếng Nhật: たしか、てっきり

16/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ たしか、てっきり để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa chúng nhé!

Phân biệt phó từ ちゃんと、ちょうど

Phân biệt phó từ ちゃんと、ちょうど

11/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ ちゃんと、ちょうど nhé! Không nói nhiều nữa, vào bài thôi nào!!!

Phân biệt phó từ つい、うっかり

Phân biệt phó từ つい、うっかり

10/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ つい、うっかり để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa chúng nhé!

Phân biệt phó từ かならず、きっと

Phân biệt phó từ かならず、きっと

09/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ かならず、きっと để thấy sự khác nhau trong ý nghĩa và cách dùng giữa chúng nhé!