Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Ngữ pháp N3

Phân biệt phó từ できるだけ、なるべく

Phân biệt phó từ できるだけ、なるべく

08/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ giúp bạn phân biệt phó từ できるだけ、なるべく về ý nghĩa và cách dùng giữa chúng nhé!

Phân biệt phó từ きっぱり、はっきり

Phân biệt phó từ きっぱり、はっきり

07/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt 2 phó từ きっぱり、はっきり để thấy sự khác nhau giữa chúng nhé!

Phân biệt phó từ まあまあ、わりあい

Phân biệt phó từ まあまあ、わりあい

04/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ まあまあ và わりあい để hiểu rõ khác biệt trong ý nghĩa và cách sử dụng của chúng nhé!

Phân biệt phó từ たくさん、いろいろ

Phân biệt phó từ たくさん、いろいろ

03/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu sự khác nhau về cách sử dụng của 2 phó từ たくさん và いろいろ nhé!!

Vào bài nào!!

Phân biệt phó từ いっぱい、たっぷり

Phân biệt phó từ いっぱい、たっぷり

02/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt phó từ いっぱい và たっぷり để thấy sự khác nhau giữa chúng nhé!

Phân biệt phó từ 十分、みっちり、たくさん

Phân biệt phó từ 十分、みっちり、たくさん

01/09/2018 | 21:00

Trong bài học ngữ pháp N3 hôm nay, cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei phân biệt 十分、みっちり、たくさん để thấy sự khác nhau giữa chúng nhé! Chuyên mục phân biệt phó từ trong tiếng Nhật đã quay trở lại rồi đây các bạn!