Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 16: Cách sử dụng động từ thể “て”

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 16: Cách sử dụng động từ thể “て”

31/07/2017 | 10:13

Bài học ngày hôm nay, các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học "Ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 16 - Giáo trình Minna no Nihongo". Chúng ta sẽ học về: Cách sử dụng động từ thể “て”: Liệt kê các hành động diễn ra trong một chuỗi thời gian. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 34: Cách nói "theo như", tuần tự của hành động

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 34: Cách nói "theo như", tuần tự của hành động

31/07/2017 | 09:50

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 34 các bạn sẽ được học cách diễn đạt ý nói làm gì theo như hoặc giống như "..." và các diễn tả tuần tự của hành động trong tiếng Nhật. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei vào bài học mới nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 15: Mẫu câu được, không được làm gì.

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 15: Mẫu câu được, không được làm gì.

29/07/2017 | 16:21

Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 15 - Giáo trình Minna no Nihongo, Chúng ta sẽ học về các mẫu câu: Được phép làm, không được phép làm cái gì và cách diễn tả hành động trong quá khứ kéo dài đến hiện tại. Trung tâm tiêng Nhật Kosei giúp bạn học tiếng Nhật một cách hiệu quả nhất. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 14: Động từ thể て

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 14: Động từ thể て

29/07/2017 | 16:03

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 Bài 14 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về Cách sử dụng và cách chia của động từ thể て. Và thể て được dùng như thế nào và có những mẫu ngữ pháp nào? Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tìm hiểu nhé.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 33: Thể mệnh lệnh, cấm đoán

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 33: Thể mệnh lệnh, cấm đoán

29/07/2017 | 15:42

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 33 để biết ý nghĩa, cách chia động từ dạng mệnh lệnh và cấm đoán trong tiếng Nhật. Chăm chỉ học tiếng Nhật cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé!

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 32: Cách nói diễn tả lời khuyên và khả năng có thể xảy ra một việc gì đó

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 32: Cách nói diễn tả lời khuyên và khả năng có thể xảy ra một việc gì đó

29/07/2017 | 14:49

Cách nói diễn tả lời khuyên và khả năng có thể xảy ra một việc gì đó trong tiếng Nhật các bạn sẽ được học trong ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 32. Lấy các ví dụ cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei để hiểu bài hơn nhé!