Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng nhật N4 - Bài 30: Cách diễn tả trạng thái hoặc kết quả của một hành động

Ngữ pháp tiếng nhật N4 - Bài 30: Cách diễn tả trạng thái hoặc kết quả của một hành động

29/07/2017 | 10:01

Bạn đã biết cách diễn tả trạng thái hoặc kết quả của một hành động trong tiếng Nhật? Trong bài học ngữ pháp tiếng nhật N4 bài 30 các bạn sẽ được cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học các mẫu câu diễn tả trạng thái hoặc kết quả của một hành động nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 8: Tính từ

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 8: Tính từ

28/07/2017 | 17:03

Trong bài ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 8 - Giáo trình Minna no Nihongo, chúng ta sẽ học về Cách sử dụng và cách nói câu có tính từ. Các bạn cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei học tập mỗi ngày nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 29: Diễn tả trạng thái đồ vật

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 29: Diễn tả trạng thái đồ vật

28/07/2017 | 16:57

Học cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật biểu thị trạng thái của đồ vật và cách biểu thị sự hối tiếc. Vào bài học ngữ pháp tiếng Nhật N4 bài 29 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei để lấy các ví dụ nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 28: Diễn tả 2 hành động xảy ra song song, cùng lúc.

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 - Bài 28: Diễn tả 2 hành động xảy ra song song, cùng lúc.

28/07/2017 | 15:35

Chúng ta sẽ diễn tả 2 hành động xảy ra cùng một thời điểm và liệt kê các nội dung khác nhau như thế nào trong tiếng Nhật? Vào bài học ngữ pháp tiếng nhật N4 bài 28 cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei để đưa ra ví dụ cho cách nói  trên nhé! 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 7: Cách nói Cho - Nhận

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 7: Cách nói Cho - Nhận

28/07/2017 | 15:03

Trong ngữ pháp tiếng Nhật N5 bài 7 - Giáo trình Minna no Nihongo chúng ta sẽ học về cách diễn tả hành động được sử dụng bằng công cụ gì? Và cách nói Cho - Nhận trong tiếng Nhật. Cùng trung tâm tiếng Nhật Kosei tring phục tiếng Nhật nhé. 

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 6: Ngoại động từ (たどうし)

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 6: Ngoại động từ (たどうし)

28/07/2017 | 14:43

Trong bài ngữ pháp tiếng nhật N5 bài 6 - Giáo trình minna no nihongo chúng ta sẽ học về Ngoại động từ (たどうし). Ghé trung tâm tiếng Nhật Kosei thường xuyên để có những bài học bổ ích nhé.