Trung tâm tiếng Nhật Kosei - Nơi học tiếng Nhật tốt nhất tại Hà Nôi

Học từ vựng tiếng Nhật

Tổng hợp 100 phó từ tiếng Nhật N2 thường dùng (Phần 1)

Tổng hợp 100 phó từ tiếng Nhật N2 thường dùng (Phần 1)

14/08/2017 | 16:55

Tiếng Nhật có một hệ thống Phó từ ( 副詞) vô cùng đa dạng và phong phú.

Để có thể dễ học và sử dụng được các phó từ được yêu cầu trong trình độ N2, Trung tâm tiếng Nhật Kosei sẽ giúp các bạn Tổng hợp 100 phó từ N2 thường dùng .